Kenan Malik om OS

27 juli 2012

Göteborgspostens kultursida publicerar i dag min översättning av Kenan Maliks text om OS och (o)skicket att rättfärdiga idrottsevemenang med argument om positiva följder för samhället. (I papperstidningen och Mediearkivet.)