Diski om livet som ofödd

26 augusti 2012

I dag publicerar GP:s kultursida min översättning av Jenny Diskis essä om ultraljudsbilder och om tiden som foster som den enda tid i tillvaron då man kan vara säker på att få vara i fred. I papperstidningen och Mediearkivet.