Kenan Malik om Judith Butler

16 september 2012

På kultursidan i dagens Göteborgsposten skriver Kenan Malik om häxjakten på Judith Butler i samband med att hon i veckan fick Adornopriset. Min översättning, finns i papperstidningen och Mediearkivet.